Rozkwit ekonomiczny i technologiczny przyczyniły się do postępu wielu urządzeń technologicznych, które bardzo upowszechniły się w życiu jednostek. Zasadniczo każdego miesiąca pojawiają się nowe sprzęty, które mają na celu uproszczenie życia jednostki, dlatego też można spotkać je w coraz większej ilości dyscyplin życia.