Dzisiaj w najnowszych domach jest normom pomiarowe zużycie energii i ciepłej wody. W skąd wchodzi energia elektryczna, gaz czy też zimna woda. Niemniej w założeniach krajowych stan wyposażenia starszych domów mieszkalnych oraz użytkowych w liczniki energii jest cały czas nieduży.
Ważną sprawą przy wyborze właściwego oprogramowania jest sprecyzowanie celów firmy oraz jej priorytetów biznesowych. Aby je zdefiniować, potrzebna jest znajomość mocnych stron przedsiębiorstwa i jego słabszych punktów. Bardzo istotną kwestią jest również znajomość rynku i skali zapotrzebowania na konkretną usługę albo produkt.