Świetny wygląd w każdej okoliczności jest czymś, o co dba bardzo duża liczba ludzi. Jednostki posiadają większą świadomość tego, że to jak wyglądają wpływa na widzenie ich przez inne jednostki. Toteż tak wiele osób troszczy się o własny doskonały wygląd.