Są zawody, których przedstawiciele wciąż muszą poszerzać zakres swojej wiedzy i doskonalić kompetencje. Związane bywa to z charakterem tej działalności i jej nieustannym rozwojem. Do tego typu branż bezsprzecznie zalicza się IT. Specjaliści odpowiadający za rozwój oraz wprowadzania rozwiązań komputerowych bądź sieciowych bezustannie muszą się kształcić, by mieć szansę sprostać wymogom swego zawodu i odpowiednio wypełniać powierzone zadania.
Kto nigdy nie miał okazji korzystać z komputera ręka do góry? Nikt się nie zgłosił. Taki właśnie jest obecny świat. Każdy miał styczność z komputerem. Ojciec, który suma-sumarum poza włączeniem sobie skoków narciarskich nie jest w stanie zrobić nic więcej, czy babcia układająca pasjansa, każdy miał okazję robić coś na komputerze. Wiadomo, że starsze osoby potrafią sobie wyobrazić życie bez komputera, bo sporą część życia nie mieli tego typu urządzeń.