Działalność gospodarcza zawsze łączy się z pewnym ryzykiem. Ma ono dużo postaci. Może to być ryzykowny krok powiązany z inwestowaniem, szczególnie niepewnym we wstępnej fazie działania zakładu. Dlatego bardzo istotne jest, żeby nowy przedsiębiorca – najstosowniej jeszcze nim rozpocznie faktyczną działalność – skrupulatnie przemyślał plan swego biznesu, raczej skupiając się w pierwszej kolejności na słabych stronach przyszłej firmy po to, aby wyszukać ewentualne kłopoty i je zawczasu spróbować rozwiązać (czy przynajmniej uświadomić je sobie, ażeby w razie czego móc szybko jak też efektywnie zadziałać).
Gwarancją sukcesu nie jest dzisiaj jedynie inwestowanie w unowocześnienia produktowe i wśród usług. Należy nieprzerwanie iść z duchem czasu też w przypadku reklamowania. Bardzo istotna jest ciągła obecność w sieci, gdzie klienci mogą generować duży ruch oraz budzić zainteresowanie również wśród innych.
Nie da się współcześnie w nowoczesny sposób prowadzić swojej firmy bez informatycznego wsparcia. I chodzi to zarówno o sprawy sieciowe, serwery i sprzęt, ale także o specjalistyczne oprogramowanie, obsługujące wszystkie ważne procesy biznesowe. Jednymi z najbardziej istotnych programów, których używa większość firm, są zintegrowane pakiety do zarządzania przedsiębiorstwem, znane też inaczej jako programy ERP.
Reklamy na telebimach są współcześnie jedną z bardziej modnych i w wielu przypadkach użytkowanych form reklamy, bo pośród wielu innych typów reklam właśnie te charakteryzują się największą skutecznością. Telebim to spory ekran ledowy, na jakim wyświetlane są różnorodne reklamy. Dzięki zastosowaniu współczesnej technologii obraz, który jest emitowany na telebimach charakteryzuje się dużą wyrazistością, jest klarowny oraz przejrzysty co sprawia, iż dobrze widać go nawet z dalekiej odległości.