Funkcjonowanie wielu firm zależy obecnie od informatycznej infrastruktury. Nawet w niewielkiej, paro osobowej firmie większość pracujących posiada swoje laptopy albo komputery, na których wykonuje wszystkie obowiązki. W przypadku większych firm powiększa się także liczba sprzętu, poza komputerami pojawia się także dużo dodatkowych urządzeń, takich jak skanery albo drukarki.