Działalność gospodarcza zawsze wiąże się z jakimś niebezpieczeństwem. Ma ono wiele postaci. Może być to ryzykowny krok powiązany z inwestowaniem, wyjątkowo niepewnym we wstępnej fazie funkcjonowania zakładu. Z tej przyczyny nader ważne jest, żeby nowy przedsiębiorca – najstosowniej jeszcze nim zacznie rzeczywistą działalność – szczegółowo przemyślał plan swojego przedsiębiorstwa, raczej koncentrując się w początkowej kolejności na słabych stronach planowanej firmy po to, by odnaleźć potencjalne problemy i je wcześniej próbować rozwiązać (lub przynajmniej uprzytomnić je sobie, ażeby w razie czego móc błyskawicznie jak też efektywnie zadziałać).