W dzisiejszych czasach nie mamy szansy całkowicie odciąć się od internetu, gdyż często jest on wyłączną formą kontaktu z niektórymi zakładami, albo przyjaciółmi. Dlatego poszukujemy takiego rozwiązania, które pozwoli nam jak najwięcej wykorzystywać z internetu, przy jednoczesnych niedużych kosztach za jego użytkowanie.