Tłumacz biegły jest jednostką zaufania społecznego, która zdała odpowiednie egzaminy, złożyła ślubowanie względem Ministra Sprawiedliwości i może legitymować się pieczęcią tłumacza przysięgłego. Tłumacz hiszpański może zajmować się przekładami literackimi. Może także zajmować się tłumaczeniem symultanicznym. Wymaga to nie tylko znakomitej znajomości języka, ale również bardzo dużej umiejętności koncentracji, refleksu i podzielności uwagi.
Obecność kamer przemysłowych w przestrzeni publicznej jest już powszechnym zjawiskiem. Oswoiliśmy się z tym, że jesteśmy niemal bez przerwy przez kogoś widziani. Z jednej strony wpływa to na naszą prywatność, ale też powoduje, że możemy czuć się o znacznie bezpieczniejsi.