Czy można trzymać paliwo w specjalnych zbiornikach? Z jakiego rodzaju wiąże się to przepisami?

Czasami zjawiają się wątpliwości takiego rodzaju, jak odróżnić stację paliw od zbiornika, jaki jest wykorzystywany na potrzeby własne danej firmy? Jak prawnie prezentuje się taka sytuacja?

paliwo

Autor: Robert Couse-Baker
Źródło: http://www.flickr.com

Najistotniejszym kryterium, który rozróżnia stację paliwa od zbiornika na paliwo używanego dla potrzeb własnych, jest sprzedaż paliwa podmiotom zewnętrznym. Przedsiębiorca, jaki nabył już paliwo, czyli posiada fakturę i trzyma je w magazynie w zbiorniku dla potrzeb tankowania własnych samochodów tak naprawdę nie jest przedsiębiorcą, który prowadzi stację paliw wedle definicji Ministra Gospodarki. Najistotniejsze dokumenty w tej dziedzinie, to ten z dnia 21 listopada 20005 w sprawie warunków technicznych, które muszą spełniać bazy oraz stacje paliw płynnych.

Zgodnie z definicją, jaka znajduje się w tej ustawie, stacja paliw to obiekt budowlany, w skład którego wchodzić mogą budynki, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, naziemne zbiorniki gazu płynnego a także instalacje technologiczne ,wśród których wyróżnić możemy zwłaszcza te do załadunku paliw płynnych.

kanister

Autor: Nuraishah Bazilah Affandi
Źródło: http://www.flickr.com

Zbiornik naziemny używany dla potrzeb zakładu nie jest stacją paliw, to zdecydowanie potwierdza Ministerstwo. Jednak, tego typu zbiornik paliwa, jaki jest wykorzystywany dla wymagań własnych podlega technicznemu dozorowi. Przedsiębiorca który korzysta z niego nie musi wypełniać rygorystycznych wymagań, które powinno spełniać przedsiębiorstwo, jakie prowadzi stację paliw, lecz musi stosować się do konkretnych przepisów, by zachować bezpieczeństwo. takie sytuacje mają miejsce też często, gdy jakaś firma posiada zbiorniki olejowe – polecamy ofertę Kingspanenviro.

Taka firma, jaka ma zbiornik (zobacz promocję dotyczącą zbiorniki podziemne maragency) na swoje potrzeby powinna faktycznie zastosować się do wytycznych Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w sprawie warunków technicznych technicznego dozoru. W odróżnieniu od właściciela firmy, jaki prowadzi stację paliw, osoba, jaka używa zbiornika dla własnych potrzeb nie musi mieć koncesji. Nie zmienia to jednak faktu, iż wykorzystywanie zbiorników naziemnych dla potrzeb własnych przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością osiągnięcia właściwych pozwoleń. Jednocześnie, uzyskanie takich dokumentów nie spowoduje, iż zbiorniki (zobacz: zbiorniki bezciśnieniowe) naziemne mogą być wykorzystywane dla sprzedaży paliw. Uzyskanie tego rodzaju decyzji nie wpływa również na niezbędność występowania o koncesję na obrót paliwami ciekłymi.