Sensory jako zdalne dozorowanie kierowania

Czujniki sygnalizacji krańcowej służą do odległego śledzenia krańcowych położeń siłowników pneumatycznych, czy też ręcznych przekładni do sterowania instalacji. Wyłączniki takie pozwalają na podłączenie zaworu kierującego siłownikiem przez zestaw sensora, co zezwala na symplifikację instalacji elektrycznej.

Odkurzacz Miele S5 Medicair

Autor: Miele Sp. z o.o.
Źródło: Miele Sp. z o.o.
Wyłączniki krańcowe krańcowy włącznik służą do komunikowania zmiany miejsca narzędzia, bądź jego części tak, aby przeciwdziałać uszkodzeniu urządzenia na skutek jej przesunięcia poza położenie dozwolone. W zależności od trybu połączenia zestyków do układu sterującego, zachodzi uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej, względnie zatrzymanie napędu sprzętu. Wyłącznik wyposażony jest w dźwignię z rolką, jaka obraca się w momencie połączenia z cząstką zmieniającą położenie. Z wyjątkiem dźwigni, sensor wyekwipowany jest w nóżki montażowe, ewentualną dźwignię resetu, oraz dwa wyjścia dla wypustów kablowych. W środku posiada mechanizm uruchamiający i ustaloną liczebność mikrostyków.

Samsung

Źródło: pixabay.com
Wyłączniki krańcowe są prostymi elektromechanicznymi przełącznikami do zastosowania w wielu programach, aby odkryć pozycje ruchomych części, nie wprost połączonych z bezpieczeństwem maszyn. Są wyposażone w obudowę najczęściej mieszczącą styki przełączne.

Używane są przede wszystkim w małych maszynach do regulacji działania małych mechanizmów takich jak stoły obrotowe, wózki dźwigniowe, zawory hydrauliczne, bądź nawet w maszynach wyposażonych w zabezpieczenia ochronne. Najszersze wykorzystanie to zabezpieczenie urządzeń w przemyśle ciężkim, także w warunkach sporej wilgotności, zapylenia.