Układ franczyzowy czy porozumienie partnerskie?

Polskie sieciówki uprawiają kilka rodzajów współpracy z przedsiębiorcami kierującymi ich jednostkami. W niniejszym tekście postaram się odpowiedzieć na pytanie czym one się różnią a także jakie obowiązki i prawa posiada partner, a jakie franczyzobiorca.

Funkcjonujące w naszym kraju tak zwane systemy partnerskie to na ogół układy o kooperacji sprzedażowej, dystrybucji towaru czy usług, w celu ich dalszej odsprzedaży przez kooperanta na swój rachunek. Kooperant w zamian za design zgodny z wzorcami sieci dostaje od fabrykanta lub dystrybutora lepsze warunki finansowe.

System partnerski zapewnia centrali sieci sprzedaż, jednakże nie reguluje innych składników prowadzenia działalności, toteż daje stronom sporą autonomię. Często system partnerski jest odmianą przejściową do kooperacji franczyzowej bądź agencyjnej, ponieważ na dłużej żadnej ze stron taki swobodny układ nie wystarczy.

Program partnerski

Autor: leyla.a
Źródło: http://www.flickr.com

Franczyza zaś opiera się na aktach prawnych takich jak norma prawna o ochronie konkurencji jak też konsumentów a także na regulacjach unijnych. Dobrze przygotowany układ franczyzowy znamionuje się kompleksowością, innymi słowy szczegółowym przedstawieniem wzornika kooperacji pomiędzy franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Rzecz jasna z natury rzeczy umowa franczyzowa umieszcza franczyzodawcę na uprzywilejowanej pozycji.

Gdy masz chęć dowiedzieć się czegokolwiek fascynującego, to oryginalna strona (http://www.ogrodzenia-betonowe.waw.pl/contact.html) może dopomóc Ci w tym. Na tej stronie odnajdziesz jedynie pożyteczne fakty.

Wypływa to z tego, iż franczyzodawca musi w dobry sposób ochronić swoje „know-how”, czyli erudycję na temat prowadzenia przedsiębiorstwa w zgodny sposób z opracowanymi wzorcami. Nie znaczy to niemniej jednak, że franczyzbiorca pozostaje zupełnie ubezwłasnowolnionym, jak się czasami mniema.

Krótko mówiąc, trzeba za każdym razem pamiętać o tym, żeby przede wszystkim szczegółowo umowę sprawdzić, a następnie skonsultować ją z jurystą. Do prawidłowo skonstruowanej franczyzowej umowy nie zagląda się w okresie jej obowiązywania, bowiem wszelkie kwestie operacyjne umieszczone są w podręczniku systemowym.

Praktyka pokazuje niemniej jednak, iż w pewnej części umów brakuje reguł rozstrzygania spraw spornych w modelu kooperacji między uczestnikami (zdefiniowanie realnych do wystąpienia sfer konfliktowych a także sposobów ich rozstrzygania).

Czy nasz wątek był interesujący, ale masz ochotę na kolejne? Pragniesz odkryć link do wpisu? Zatem zapraszamy – wystarczy tylko kliknąć myszką.

Prowadzi do impasu we wzajemnych stosunkach uczestników układu jak też długotrwałych procesów sądowych.