Jak możemy rozliczyć PIT przez internet?

PIT-38 to formularz przeznaczony dla podmiotów rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W formularzu tym rozliczymy dochody z:aktywności ekonomicznej prowadzonej na własne nazwisko, działalności ekonomicznej prowadzonej w odmianie spółki osób fizycznych, w których płatnik jest współpracownikiem, najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy względnie odrębnych umów o pokrewnym zakresie. W deklaracji okazuje się też niezwolnione z opodatkowania przychody zagraniczne, które podatnik pozyskał w roku 2014 z tych źródeł przychodów.

obliczymy Twoje podatki

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Podatnicy którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający zniżonemu obowiązkowi podatkowemu). Program PIT online 2014, to program z którym rozliczysz i zrealizujesz swojego PIT a sprawnie i prosto.

Jeżeli ta publikacja zwróciła Twoją uwagę, to zerknij na informacje, które analizuje podobną kwestię. Tamten post zapewne także Cię zaintryguje, zatem kliknij tutaj.

Odliczenie przysługuje rodzicom piastującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje także rodzicom tymczasowym. Z potrącenia nie skorzystają tym samym rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej także opiekunowie prawni w sytuacji, jak nieletni z nimi nie zamieszkuje. Ogromnie pożądany program PIT online 2014, który za Ciebie wykona PIT (zobacz także o innych PITach – np. PIT 36 i 28 – ).

PIT-38 zaprojektowany jest przede wszystkim dla podatników sprzedających albo zawierających dokumenty wartościowe – obligacje, wkłady, pochodne instrumenty finansowe, wypożyczone papiery wartościowe, udziały w spółdzielniach. Ten rodzaj blankietu proponowany jest także dla podatników inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie także giełdach obcych. Do formularza wolno dołożyć załącznik PIT/ZG, co oznacza, że na PIT-38 można także uwidocznić analogiczne dochody zdobyte poza granicami Polski. Pora wysłania formularza PIT-38 mija 30 kwietnia roku następującego po roku fiskalnym.

Zaintrygował Cię opisywany tekst? Jeśli tak, to przeczytaj dodatkowo szczegóły pod źródłem. Poznasz wtedy ponadto inne dane związane z omawianą tematyką.

– więcej informacji

Prócz tego PIT-38 proponowany jest dla podatników, którzy w roku podatkowym osiągnęli zyski z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość ustawową bądź udziałów w spółdzielniach w zamian za wkład niepłatniczy w innej postaci niż jednostka lub jego zorganizowana część.