Rodzaje druku w poligrafii

Obecnie w poligrafii można wskazać dwie podstawowe formy druku:- drukowanie mechaniczne – określane jako analogowe,- drukowanie elektroniczne – inaczej druk cyfrowy.Obie formy są często stosowane i w zależności od pożądanego efektu końcowego można preferować dowolną technikę.

Drukowanie mechaniczne obejmuje

drukarnia speed

Źródło: http://drukarniaspeed.pl/

cztery różne techniki:- druk płaski,- drukowanie wklęsłe,- drukowanie wypukłe,- sitodruk.

Wyżej wymienione techniki łączy konieczność zrobienia form drukowych, za pomocą których przenosi się farbę drukarską na płaszczyznę.

{Formą drukowania płaskiego jest druk offsetowy. Wydruk w tej technice polega na przenoszeniu farby z formy drukarskiej na podłoże przy wykorzystaniu właściwości fizyczno-chemicznych elementów drukujących oraz niedrukujących formy drukowej. Elementy niedrukujące posiadają niską adhezję wobec czego nie przenoszą farby.

Ciekawi Cię skąd czerpiemy wiadomości na przedstawiony w tym artykule temat? Zachęcamy zatem do kolejnej witryny – tam czeka na Ciebie merytoryczne źródło (https://shoplet.pl/).

Farba wykorzystywana w druku transportowana jest na podłoże z elementów drukujących za pomocą cylindra offsetowego. W tym przypadku otrzymać można najcieńszą warstwę farby na nośniku.Wśród urządzeń offsetowych wyróżnić można następujące rodzaje maszyn: arkuszowe i zwojowe.

W przypadku druku wklęsłego forma drukowa posiada elementy drukujące zlokalizowane niżej niż elementy niedrukujące. Farba jest umieszczana na formie drukarskiej później przy użyciu specjalnego noża – rakla – jest ona zbierana z elementów niedrukujących a następnie umieszczana bezpośrednio na podłożu. Wśród technik drukowania wklęsłego należy wymienić : – rotograwiurę (kosztowna technika , używana przeważnie do prac wysokonakładowych, druku barwnych ilustracji lub wyrobów dekoracyjnych),- starodruk (technika stosowana przy wytwarzania papierów wartościowych oraz banknotów),- tampodruk (używany do nadruku na nieregularnych powierzchniach , np. długopisów.

Druk wypukły charakteryzuje się tym, że elementy drukujące w formie drukarskiej są umieszczone wyżej niż elementy niedrukujące. Farba jest nakładana wyłącznie na elementy drukujące a później przenoszona jest na podłoże. W druku wypukłym można wyróżnić :- typografię – technika popularna w latach 60-tych; dziś zdecydowanie mniej popularna,- fleksografia – technika używana zwłaszcza do druku opakowań.

Sitodruk to forma wydruku, w której wykorzystywana jest forma drukarska w postaci siatki z oczkami, z których część oczek jest zasłonięta (miejsca niedrukujące). Przez otwory niezakryte farba drukarska jest przeciskana za pomocą rakla i przenoszona na podłoże. Sitodruk jest metodą bardzo prostą, w zasadzie bez ograniczeń formatowych. Najczęściej używany jest w przypadku wydruku niskich nakładów.

Źródło: Drukarnia Speed