PIT-38 to blankiet proponowany dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W blankiecie tym wyliczymy dochody z:działalności gospodarczej prowadzonej na osobiste nazwisko, działalności ekonomicznej prowadzonej w odmianie spółki osób fizycznych, w których podatnik jest partnerem, najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub różnych umów o podobnym zakresie. W deklaracji wykazuje się także niezwolnione z opodatkowania przychody zagraniczne, które podatnik otrzymał w roku 2014 z tych źródeł przychodów.
Istnieją profesje, których przedstawiciele ciągle powinni poszerzać zakres swojej wiedzy i podnosić kompetencje. Związane bywa to ze specyfiką tej działalności i jej nieustannym rozwojem. Do tego typu branż bezsprzecznie zalicza się IT. Specjaliści odpowiedzialni za rozwój oraz wprowadzania rozwiązań komputerowych bądź sieciowych ciągle muszą się dokształcać, by móc sprostać wymogom swego zawodu i właściwie wykonywać powierzone zadania.
Reklamy na telebimach są aktualnie jedną z bardziej modnych i nierzadko używanych form reklamy, ponieważ wśród wielu innych rodzajów reklam właśnie te cechują się największą skutecznością. Telebim to duży ekran ledowy, na którym wyświetlane są rozliczne reklamy. Dzięki użyciu nowomodnej technologii obraz, który jest emitowany na telebimach charakteryzuje się wielką wyrazistością, jest klarowny oraz przejrzysty co sprawia, iż dobrze widać go nawet z odległej odległości.
Wybierając zawód tłumacza należy przygotować się na długie godziny spędzone przed komputerem, ale również, a może przede wszystkim, wielką odpowiedzialność za każde napisane albo też wypowiedziane słowo.
Doskonałym tego dowodem jest tłumaczenie przysięgłe, czyli inaczej mówiąc uwierzytelnione.